Pluto Trigger

På mandag d. 15. maj 2023 vil klubmedlemmer Uffe Brøns, Mick Johansen og Lars Jensen demonstrere Pluto Triggeren, hvis tiden er til det, kan du prøve på dit eget kamera.